بی خوابی – قسمت یازده

داستان بی خوابی
به نام خدا بی خوابی نوشته : علیرضا داودی نیا قسمت یازده سخته اتفاقی که خودت هم نمیدونی چی شده رو برای کسی بخوایی توضیح بدی. وقتی یلدا پرسید داستان…
نمایش مطلب