بی خوابی – قسمت چهارده

داستان بی خوابی
به نام خدا بی خوابی نوشته علیرضا داودی نیا قسمت چهارده سارا!….. وقتی این اسمو شنیدم خشکم زد. یعنی چه که سارا میتونه مشکل منو حل کنه. تموم خشمم رو…
نمایش مطلب