بی خوابی – قسمت هجده

داستان بی خوابی
به نام خدا بی خوابی نوشته علیرضا داودی نیا قسمت هجده گویا فرشاد خبری از سارا بدست اورده بود یا اینکه میخواست در اینباره صحبت کنه. چون وقتی به سعید…
نمایش مطلب