بی خوابی – قسمت نوزده

داستان بی خوابی
به نام خدا بی خوابی نوشته علیرضا داودی نیا قسمت نوزده فرشاد راست میگفت. انگار ما خیلی چیزا رو نمی دونستیم. تو همین بین موبایل من زنگ خورد. بهنود بود.…
نمایش مطلب