بی خوابی – قسمت بیست و یک (پایان فصل یک)

داستان بی خوابی
به نام خدا بی خوابی نوشته علیرضا داودی نیا قسمت بیست و یک خیلی وقت بود من و دیبا با هم حرف نزده بودیم. شاید دلیل خیلی از این سوتفاهمات…
نمایش مطلب